Sidemenu

ΔΡΑΣΗ

1. Σχέδιο Δράσης | 2. 3η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση και Σπηλαιολογικό Πανόραμα | 3. Σπηλαιολογία και Τέχνη |

4. Σχέδιο Δράσης Υπόεργο 21


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜOΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΑΘΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣτα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  του Γ’ Κ.Π.Σ., το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας -Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων- ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης  από Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είχαν αντικείμενο δράσης σχετικό με τους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλός μας είχε δικαίωμα υποβολής σχετικών προτάσεων δράσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά.

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2007 ο Όμιλος “Α.Ε.Τ.Ο.Σ.” ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), υπέβαλε αίτηση για την υλοποίηση πέντε (5) σχεδίων δράσης, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» (Β’ Κύκλος).

Τον Νοέμβριο του 2007 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και ένα εκ των πέντε υποβληθέντων σχεδίων δράσης, εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2008: και η διάρκειά του βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε είναι 10 μήνες, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2008

Στόχοι - Ενέργειες

Το Σχέδιο έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, ανάδειξη, προβολή, προστασία Σπηλαίων και Βαράθρων του Υμηττού στην περιοχή του Δήμου Αργυρούπολης, Ν. Αττικής.

Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι:

1. Η ενίσχυση της απασχόλησης με την θέση εργασίας η οποία δημιουργείται.
2. Καθαρισμός, συντήρηση και ανάδειξη υπαρχόντων σπηλαίων της περιοχής.
3. Διευκόλυνση της πρόσβασης στα σπήλαια αυτά.
4. Συντονισμός δράσης φορέων στην αρμοδιότητα των οποίων περιλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο τα σπήλαια (τοπικής και κεντρικής διοίκησης, Εφορία Σπηλαιολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας του ΥΠ.ΠΟ, Δήμος Αργυρούπολης, Νομαρχία κτλ) σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των σπηλαίων.
5. Δικτύωση και συνεργασία του Ομίλου Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας με άλλους σπηλαιολογικούς συλλόγους εντός και εκτός Ελλάδας.

6. Η ενεργοποίηση εθελοντών ώστε να συμμετέχουν στην προστασία των σπηλαίων.
7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τόπου.
8. Η διάδοση της Σπηλαιολογίας σαν σπορ, χόμπυ ή και επίπονη και συστηματική επιστημονική εργασία.

Έτσι, θα αξιοποιηθεί η Φυσική Κληρονομιά του Δήμου Αργυρούπολης και της ευρύτερης περιοχής ικανοποιώντας την ανάγκη του ντόπιου πληθυσμού για προώθηση της ιστορικής σημασίας και οικονομικής δραστηριότητας του τόπου.

Το Σχέδιο επικεντρώνεται στις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες που αναφέρονται ως εξής:

1.Ορισμός υπευθύνου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος και σύσταση δομής (γραφείου).
2. Εντοπισμός σπηλαίων & βαράθρων του Δήμου Αργυρούπολης, καταγραφή και χωροθέτηση αυτών (ταυτοποίηση σε υπάρχοντες γεωγραφικούς χάρτες).
3. Μέτρηση του ανάγλυφου των σπηλαίων και δημιουργία χαρτών. Κατηγοριοποίηση των σπηλαίων με βάση διεθνή δεδομένα (οριζόντιο ή βάραθρο, επισκέψιμο/περιπατητικό ή όχι ωραίο ή όχι κτλ).
4. Συλλογή και αρχειοθέτηση υπάρχοντος και δημιουργία νέου φωτογραφικού, ψηφιακού και άλλου πληροφοριακού υλικού για τα σπήλαια αυτά.
5. Δικτύωση με σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς συλλόγους και άλλους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε αυτούς.
6. Διοργάνωση δράσης καθαρισμού  σπηλαίων με την εθελοντική συμμετοχή σχολείων της περιοχής.
7. Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου (έκδοση σε 2.000 αντίτυπα αλλά και διαθέσιμου και στο διαδίκτυο) και αποστολή του σε σχολεία, συλλόγους και οργανώσεις.
8. Επιτόπια ενημέρωση σε σχολεία αλλά και άλλους δημόσιους χώρους της περιοχής με χρήση πολυμέσων.

Καθώς οι προαναφερθείσες δράσεις είναι σύμφωνες με τα άρθρα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κρίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών αλλά και των Δήμων που στα γεωγραφικά τους όρια εντοπίζονται σπήλαια και βάραθρα για την ανάδειξη και προστασία τους, και παράλληλα την αποτροπή επεμβάσεων, που μπορούν να προκαλέσουν φθορές και προβλήματα, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική καταστροφή τους.

flags

separator

3Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ


Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Πιερίδη Γλυφάδα η 3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ και το ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ για μαθητές Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων, Εκπαιδευτικούς και επισκέπτες που οργανώθηκε από τον Όμιλο Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας, με συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

            Συμμετείχαν η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΕΕ) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΕΑΝ), το ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Νομού ΠΕΛΛΑΣ, ο ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΣΠΕΛΕΟ), ο ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΣΕΛΑΣ), ο ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΠΟΚ), η ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ και η υπό Σύσταση ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ο οικοδεσπότης Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας.

Επίσης παρουσίασαν θέματα οι σπηλαιοερευνητές, Ιάκωβος Καρακωστάνογλου, Κων/νος Ατακτίδης και Ιωάννης Ιωάννου, ο Γιάννης Κοφινάς και οι Κων. Παληοδήμος και Γιάννης Κασιμάτης με σπηλαιοφωτογραφικούς πίνακες και η κ. Γιάννα Κριτσιμά με την πρωτότυπη και μοναδική ορυκτολογική Συλλογή της. Ιδιαίτερα μας τίμησε με την παρουσία της η Κυρία των Σπηλαίων, σπηλαιολόγος και εκπαιδεύτρια γενεών Σπηλαιολόγων κ. Άννα Ι. Πετροχείλου και η Ορειβατική Ομάδα των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γλυφάδας.

Η όλη εκδήλωση τελέστηκε υπό την Αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας και του Δημάρχου κ. Στυλ. ΛΑΝΔΡΑΚΗ και με την αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης - Πολιτισμού (Δ.Ε.Α.Π.) και της αντιπροέδρου Δημοτ. Συμβούλου κ. Μαίρης Αργυροπούλου.

            Η 3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ διήρκεσε από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου ως και Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2000. Το Σπηλαιολογικό Πανόραμα, η μοναδική αυτή παρουσίαση, υλικού και φωτογραφιών από τα ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διήρκεσαν από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2000 και την επισκέφθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Γλυφάδας, της Βάρης, της Ηλιούπολης, του Αλίμου, της Ν. Σμύρνης, της Αθήνας και άλλων περιοχών για να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους του Ομίλου Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας για τα σπάνια και μοναδικά ευρήματα στα σπήλαια και τις υπόλοιπες καρστικές μορφές.

Ευρήματα από το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, με το μοναδικό Παλαιοανθρωπολογικό  εύρημα το Κρανίο του Αρχανθρώπου, ηλικίας + /-  700.000 χρόνων, τα ευρήματα από ζώα και απολιθώματα ζώων / ύαινες - αρκούδες των Σπηλαίων - πάνθηρες - ελέφαντες ηλικίας από 10 χιλιάδων ως 2,5 εκατομμυρίων χρόνων, το Σπηλαιολογικό Μουσείο Λουτρακίου Αλμωπίας, η προσωπική συλλογή και εξοπλισμοί των κ.κ. Άννας Πετροχείλου και Ιακ. Καρακωστάνογλου και την Χαρτογραφική Συλλογή του κ. Ιωάν. ΙΩΑΝΝΟΥ, και βέβαια τα φωτογραφικά και άλλα ντοκουμέντα από τις συλλογές των συμμετεχόντων Ομίλων - Συλλόγων και Εταιρειών. Το ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ είναι μοναδική συλλογή ντοκουμέντων και υλικού που προορίζεται για την ενημέρωση ως Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των μαθητών - εκπαιδευτικών και γονέων και περιλαμβάνει Φυλλάδιο Κόμικς και σχεδίων του Ομίλου Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας με τίτλο
«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ» σε σχέδια του Π. ΡΩΜΑΝΑ και σκίτσα ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, το μικρό βιβλιαράκι τα «ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έκδοση της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Καρέα Αττικής, με τους εκπαιδευτικούς κ.κ. Αγαζάνη Σταύρο και Αρετοπούλου Χαρίκλεια. Επίσης γίνεται και προσπάθεια από τα μέλη του Α.Ε.Τ.Ο.Σ  Γλυφάδας για τη δημιουργία μιας ΒΑΛΙΤΣΑΣ  που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω υλικά και μιας VIDEO ταινίας που θα δανείζεται στους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Σχολείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση κα ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς ώστε να προστατέψουμε τα Μοναδικά Ελληνικά Σπήλαια.

Η ανταπόκριση όλων υπήρξε θετική και περά από κάθε προσδοκία. Έτσι αποφασίσαμε να γίνεται η έκθεση του ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ περιοδική και μεταφερόμενη σε όλες τις περιοχές - Σχολεία κ.λπ. φορείς και ήδη ο Δήμος Ηλιούπολης εξέφρασε την επιθυμία δια του Αντιδημάρχου κ. ΣΠ. ΠΡΟΒΙΑ για συνέχιση ως παρουσίασης του ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στα σχολεία της περιοχής. Η επίσκεψη του ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ από τα Σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θα δώσει σ’ όλους μία θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ και ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ αυτά ΜΝΗΜΕΙΑ.

ΣΠΗΛΑΙΑ - ΒΑΡΑΘΡΑ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ - ΕΓΚΟΙΛΑ - ΔΟΛΙΝΕΣ - ΟΥΒΑΛΕΣ - ΠΟΛΓΕΣ αποτελούν μερικά μόνο από τα θαυμάσια Δημιουργήματα της Υπόγειας Φύσης, και ειδικότερα του Νερού. Το νερό διαβρώνει το έδαφος και τους βράχους και σχηματίζει αυτά τα θαυμάσια ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΡΙΩΝ, τα ΣΠΗΛΑΙΑ.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε:

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των υπόγειων Φυσικών Μνημείων της Ελλάδας, των ΣΠΗΛΑΙΩΝ.
Το Σπηλαιολογικό Πανόραμα περιλαμβάνει Έκθεση Φωτογραφίας - Αφίσσας VIDEO - Διαφανειών και Ορυκτών Απολιθωμάτων και Σπηλαιοθεμάτων από πολλά Ελληνικά Σπήλαια και ευρημάτων από εξερευνήσεις Σπηλαιολογικών Συλλόγων και Ερευνητών της χώρας μας, που συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων παγκόσμια σε αριθμό κα μορφές Σπηλαίων.

Σας περιμένουμε Α.Ε.Τ.Ο.Σ. Γλυφάδας,     
Διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 112 - ΓΛΥΦΑΔΑ
Τ.Κ. 166 74
Συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ομίλου Α.ΕΤ.Ο.Σ. Γλυφάδας,
Σπηλαιολόγο ΠΕΤΡΟ ΡΩΜΑΝΑ στο τηλ: 6945-601531 


Περιοδικό «Αζιμούθιο» Τεύχος 23, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος  2001Κάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για Μεγέθυνση

Κατεβάστε τις υπόλοιπες φωτογραφίες από τη συνάντηση [Κάντε κλικ εδώ]

Separator

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ


Τα μοναδικά μέρη του πλανήτη μας που έχουν μείνει ακόμη απείραχτα από τον άνθρωπο είναι τα σπήλαια. Εκεί ο χώρος και ο χρόνος παίρνουν άλλες διαστάσεις και ρυθμούς. Τα σπήλαια είναι το ανοιχτό γεωλογικό βιβλίο που αποδεικνύει τα μυστικά, τις δράσεις των υπόγειων υδάτων. Εκεί έρχονται οι σπηλαιολόγοι για να εξερευνήσουν, να καταγράψουν και να φέρουν στο φως μοναδικά ευρήματα. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολώνες κουρτίνες, παραπετάσματα, κοράλλια, μαργαριτάρια, λεκάνες - γκούρ, τεράστιοι θάλαμοι είναι στολισμένοι με μικροσκοπικά και εύθραυστα δημιουργήματα από τις σταγόνες του νερού που πέφτει αργά από την οροφή.
Τα σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους ανθρώπους ως φυσικός χώρος κατοικίας και αργότερα όταν έφτιαξαν τις πρώτες κοινότητες σ’ αυτά έβαλαν τη λατρεία των θεών τους και σ’ αυτά εμπιστεύθηκαν τη φύλαξη των νεκρών τους . Μέσα στις κατασκότεινες γαλαρίες των σπηλαίων κάτω από το φως των πυρσών άπλωσαν την καλλιτεχνική έμπνευση δημιουργώντας μοναδικά σχέδια από την καθημερινή τους ζωή και την προσπάθειά τους να εξεύρουν τροφή κυνηγώντας άγρια ζώα. Βίσωνες-αρκούδες-ύαινες-λεοπαρδάλεις-άλογα είναι ζωγραφισμένα με μοναδική τέχνη και μαεστρία στα τοιχώματα των υπόγειων στοών.
Οι σύγχρονοι σπηλαιολόγοι ερευνούν και προχωρούν μέσα στους διαδρόμους των σπηλαίων με μεγάλη προσοχή, έχοντας πάρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την ειδική εκπαίδευση που είναι υποχρεωτική, θεωρητική και πρακτική, για την αποφυγή ατυχημάτων, που λόγω του αφιλόξενου περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν μοιραία. Καταγράφοντας σε φωτογραφίες, διαφάνειες, video, όλες τις εικόνες που βλέπουν, φέρνουν στην επιφάνεια τα μοναδικά δημιουργήματα της φύσης, αλλά και τις εικόνες που οι πρόγονοι μας σχεδίασαν και ζωγράφισαν μέσα στα σπήλαια.

Το διήμερο 19 και 20 Δεκέμβρη 2003 πραγματοποιήθηκαν στην πινακοθήκη Πιερίδη - Γλυφάδας υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας - ΔΕΑΠ Γλυφάδας και της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του αξέχαστου κεραμίστα και σπηλαιολόγου Γιάννη Ιωάννου, που υπήρξε δάσκαλος και εμψυχωτής της νέας γενιάς των σπηλαιολόγων από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα. Την οργάνωση πραγματοποίησε ο όμιλος Α.Ε.Τ.Ο.Σ Γλυφάδας  και συμμετείχαν σπηλαιολόγοι και σπηλαιολογικοί σύλλογοι μέλη και υποψήφια μέλη της Σ.Ο.Ε.

Έργα και πίνακες - ταμπλό και φωτογραφίες - χαρτογραφήσεις παρουσίασαν η Εταιρεία Πνευματικής και Επιστημονικής Αναπτύξεως (ΕΠΕΑΝ), ο Σπηλαιολογικός  Ελληνικός Εξερευνητικός Όμιλος (ΣΠΕΛΕΟ), ο Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος  (ΣΕΛΛΑΣ), ο Ελληνικός Σύλλογος Εξερεύνησης Φαραγγιών (ΕΣΕΦ), ο σύλλογος Φυσιολατρών - Ορειβατών Σπηλαιολόγων (ΦΟΣ), ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Ταϋγέτου-Πάρνωνα ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λακωνίας, ο Ε.Ο.Σ. Αλμυρού με τον Πρόεδρο του κ. Κώστα Μαργέλο, η σπηλαιολογική ομάδα του Κολεγίου Αθήνας (ΣΟΚ) με τον καθηγητή της κ. Φ. Βαλλίνα και οι σπηλαιολόγοι Κ. Ζούπης, Γ. Κασιμάτης, Κ. Παλιοδήμος, Ν. Δεσπoινιάδης, Π. Ρωμανάς, με έργα από το φωτογραφικό τους αρχείο.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους και άνοιξαν τις εκδηλώσεις ο γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας κ. Δ. Τσακίρης, ο κ. Κ. Μερδενισιάνος (ΕΠΕΑΝ), ο κ. Σ. Νικολαϊδης (ΣΠΕΛΕΟ), οι κ. Κ. Ζούπης - κ. Κ. Αδαμόπουλος (ΣΟΕ).
Απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δ. Κουτσόγιωργας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της συζύγου του αείμνηστου φίλου και δασκάλου μας κεραμίστα και σπηλαιολόγου Γιάννη Ιωάννου καθώς και των δύο κοριτσιών του, που παρουσίασαν video από τη ζωή και τη δράση του.

Επίσης παρευρέθηκε και ο κ. Σπ. Φλασκής που πρώτος εντόπισε και υπέδειξε στην αείμνηστη Πετροχείλου, τότε Πρόεδρο της Σπηλαιολογικής Εταιρείας τη θέση του πανέμορφου σπηλαιοβαράθρου Προφ. Ηλία Γλυφάδας.           
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους κ.κ. Δ. Φιλιπόπουλο από την εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ, τον κ. Η. Ζαχαριάδη από την εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, τον κ. Ν. Παπαδάκη από την εφημερίδα ΛΑΜΨΗ, το τοπικό κανάλι LOCAL TV, και τον ρεπόρτερ της ΝΕΤ κ. Γ. Κοίλιαρη.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κ. Δήμαρχο Γλυφάδας Σ. Σφακιανάκη και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΑΠ Γλυφάδας κ. Πέτρο Γεωργόπουλο για την παραχώρηση της αίθουσας και την δεξίωση που ακολούθησε.

Κάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για ΜεγέθυνσηΚάντε κλικ για Μεγέθυνση

separator

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 21

ΘΕΜΑ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΑΘΡΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

pdf Κατεβάστε το PDF